ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਚੀਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਪੀ ਲੋ ਇਹ 10 ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੋਗ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਓ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋ-ਗ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਅਤੇ ਕਫ ਇਸ ਦਾ ਬੈ-ਲ-ਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਰਹਿਣਗੇ,ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜ-ਲ-ਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾ ਦੀਆ ਆਂ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕੱਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਜੁਕਾਮ ਕਫ ਦਮਾ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਕਿਵੇ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਭ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਵੇਗਾ , ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਾ-ਤ- ਰੋ-ਗ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚੀਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਵਾਯ ਪਿਤ ਤੇ ਕਾਫ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖ਼-ਰਾ-ਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਅਤੇ ਕਫ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼-ਰਾ-ਬੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.