ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਲੋ-ਝੁਰੜੀਆਂ ਦਾਗ-ਦੱਬੇ ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗੋਗੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਪਰਪੁਰਾ ਭਾਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਿੰਪਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਜੇਕਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚ ਰੇਬਰ ਕੋ-ਰਾ-ਪ-ਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਪਰ ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਕਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਜੋ.ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ

ਅੰਦਰੋਂ ਸਹੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੁਟਕੀਆਂ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ

ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੈੱਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿ-ਸ਼-ਰ-ਣ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੀਮ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹਿਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਠ ਵਜੇ ਲਗਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਣਾ ਹੈ ਲਗਪਗ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਹਲਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ

ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇ-ਲਾ-ਵਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਦੋ ਘੰਟੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲਓ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੇਅਲੀ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਨੁਸਖਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ. ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਪਿੰਪਲਸ

ਦਾਣੇ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੋਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗ.ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰਹੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅੰਦਰ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸੇਗਾ ਕੇਸ ਲਈ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.