ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗੋਰਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਚ’ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਾ ਲਵੋ

ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਇਹ ਚੀਜ ਮਿਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਪਿਪਲ ਦੇ ਨਿ-ਸ਼ਾ-ਨ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿਚ 3 ਤੋਂ 4 ਚਮਚ ਮੁ-ਲ-ਤਾ-ਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪਾ ਲਣੇ ਹਨ 8 ਤੋਂ 10 ਬੂੰ-ਦਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਫੇਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਪਾਉਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿ-ਲਾ-ਉ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ 10 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਚਮੜੀ ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਕ-ਸਾ-ਵ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚ-ਮ-ੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿਖਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੋਰਾ ਪ-ਨ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.