ਇੱਥੇ ਮ-ਰੇ ਬੰਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਏਥੇ ਮ-ਰੇ ਬੰ-ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿ-ਉਂ-ਦੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੱ-ਪ ਦੇ ਕੱ-ਟੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਵੈਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈ-ਦ ਸਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੱ-ਡ-ਰੁੱ-ਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱ-ਪ ਦਾ ਜ਼-ਹਿ-ਰ ਚ-ੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਰੂਰ ਆਵੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱ-ਪ ਨੇ ਡੰ-ਗ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱ-ਪ ਨੇ ਡੰ-ਗ ਲਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁ-ਫ-ਤ ਇ-ਲਾ-ਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵੈਦ ਨੇ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰ-ਹ ਵਿੱਚ ਦ-ਵਾ-ਈ ਆਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰ-ਸ-ਕਾ-ਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱ-ਲ-ਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ, ਉਸ ਵੈਦ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁ-ਫ਼-ਤ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਜ-ਖ-ਮ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ ਵੈਦ ਸਿਆਮ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ ਹੈ

9464706556 ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱ-ਪ ਦਾ ਡੰ-ਗਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.