ਨਸਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਸ਼ੂਗਰ ਕਬਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰੇ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਮੋਟਾਪਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪੰਜ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਮਚ ਖਾ ਲਓ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ.ਪੰਜ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਚਮਚ ਖਾ ਲਓ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋ-ਲੈ-ਸ-ਟ੍ਰੋ-ਲ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਮੋਟਾਪਾ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿ-ਰੋ-ਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ .ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਖਸਖਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਖ-ਸ-ਖਾ-ਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦਾ ਖ਼-ਜ਼ਾ-ਨਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਇਸ ਖਾਧ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਖ-ਸ-ਖ-ਸ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਖਸਖਾਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ .ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਨੀ-ਮੀ-ਆ ਵਰਗੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖਸਖਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ

ਤੱਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖ-ਸ-ਖ-ਸ ਦੇ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਓਮੇਗਾ ਥ੍ਰੀ ਫੈਟੀ ਐ-ਸਿ-ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੇਟ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਚਮਚ ਖਸਖਾਸ ਦਾ

ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ ਖਸਖਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲੈ ਨਾਲ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਸਖਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖਾਸ ਵਿਚ ਫ਼ਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਸਖਸ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਖਸਖਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂ-ਸ਼-ਨ ਤ-ਣਾ-ਅ ਡਿ-ਪ-ਰੈ-ਸ਼-ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਖਸਖਸ ਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਸ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਕਿਡਨੀ ਚ ਪੱਥਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅੱਡੀਆਂ

ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੋਸਤੋ ਖਸਖਸ ਫਾਲਤੂ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਲ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੂ-ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਖੂ-ਨ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਸਖਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖਸਖਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ.ਖਸਖਾਸ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਵੀ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਖਸਖਸ ਵਿਚ ਓਮੇਗਾ ਥ੍ਰੀ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ ਛੇ ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਫਾਈਬਰ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋਗੇ .

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.