ਨਸਾਂ ਦੇ ਰੋਗ,ਨਸਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਦਰਦ Vericose veins ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਪਾਣੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਦੱ-ਬੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ-ੜਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱ-ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ-ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਫੁ-ਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਬ-ਲੋ-ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾ-ੜਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਸੌਫ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੈ ਮਿਕਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਚਮਚ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਇਸ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਗਰਮ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਚਮਚ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਬ-ਲੋ-ਕ-ਜ

ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾ-ੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.