ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇਹ 4 ਗਲਤੀਆਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉ-ਮ-ਰ ਪ-ਛ-ਤਾ-ਉ-ਣਾ ਪਵੇਗਾ.ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਰੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਨਾ,ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਨਾ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਗਿਲਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ-ਮ-ਝ ਨਹੀਂ ਹੈ.ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱ-ਖੀ-ਏ ਇਹ ਨੌਵੇ ਫਤਹਿਗਡ਼੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈਏ ਸਾ-ਕ-ਸ਼ਾ-ਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨ-ਮ-ਸ-ਕਾ-ਰ ਕਰੀਏ ਦਿਲੋਂ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼-ਹੀ-ਦਾਂ ਦਾ ਖੂ-ਨ ਡੁੱ-ਲ੍ਹਿ-ਆ ਹੈ ਉਸ ਖੂ-ਨ ਢਿੱ-ਲੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਘੁੰ-ਮ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੂਸਰੀ ਗ-ਲ-ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੈ-ਰਾ-ਗ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ

ਦੂਸਰੀ ਗ਼-ਲ-ਤੀ ਕੀ ਹੈ.ਇਹ ਵੈ-ਰਾ-ਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਾ-ਰ-ਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼-ਹੀ-ਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋ-ਗ-ਰਾ-ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋ-ਗ-ਰਾ-ਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ

ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼-ਹੀ-ਦਾਂ ਦੀ ਦਾ-ਸ-ਤਾ-ਨ ਆਪਣੇ ਬੱੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾ-ਥੀ-ਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ-ਝੀ-ਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈਏ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ

ੳੁਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਦੱਸੀਏ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗ਼-ਲ-ਤ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਰ ਗਏ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦੇ ਉ-ਪ-ਦੇ-ਸ਼ ਦੱਸੀਏ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਕਾਰਜਾਂ ਚੱ-ਲ-ਣ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਾਂ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਪ-ਛ-ਤਾ-ਉਂ-ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ-ਦ-ਗੀ ਨੂੰ ਸ-ਫ਼-ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਵਿ-ਦੇ-ਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱ-ਲ-ਣਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.