ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪੱਥਰੀ ਹੋਵੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਪੱਕਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਆ-ਪ੍ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪ-ਥ-ਰੀ ਨਹੀ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੀ ਕੋਈ ਇ-ਨ-ਸਾ-ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਲਗ ਪਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਤਾਜ਼ੇ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਸੇਬ ਲੈਣੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ,

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱ-ਥ-ਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅ-ਪ-ਰੇ-ਸ਼-ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.