ਜਿਨੀ ਮਰਜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ 5 ਰੁ. ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰੋ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇੰਨੀ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱ-ਲ-ਬਾ-ਤ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੋਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹੀ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਗ਼-ਲ-ਤ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦਾਣੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਰੰ-ਗ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਦਾ-ਗ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਨੂੰ ਅ-ਪ-ਨਾ-ਉਂ-ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਡ਼੍ਹ ਤੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਗੱ-ਲ-ਬਾ-ਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਸ-ਮੱ-ਗ-ਰੀ-ਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੋ-ਡ਼ ਪਵੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀ ਟਰੀ ਦਾ ਆ-ਇ-ਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਆ-ਇ-ਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਦਾ-ਣੇ ਫਿ-ਨ-ਸੀ-ਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਤੇਲ ਹੈ ਇਸ ਤੇਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਲਈ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਦੂਸਰਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਸਿਰ ਸੇਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਆਪਣੇ ਭਾ-ਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸੇ-ਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੇ ਸਿਰਕੇ ਦਾ ਰਾਸ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੇਬ ਦੇ ਸਿਰਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂ-ਹ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਜਾਂ ਦਾ-ਗ ਧੱ-ਬੇ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਫਿ-ਨ-ਸੀ-ਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ

ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੱ-ਕ-ਣ ਲਈ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ

ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਲ ਆਪਣੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਣੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਤੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾ-ਰਿ-ਸ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਾਂ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *