ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਜ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪ-ਚ-ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੇਲਾ ਅਨਾਰ ਅਮਰੂਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਨੂੰ

ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਨਾ-ਇ-ਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇ-ਲ ਗਿ-ਰੀ ਦਾ ਸ਼-ਰ-ਬ-ਤ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਲ ਗਿਰੀ ਦੇ ਚਾਰ ਚਮਚ ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਦੋ ਸੌ ਐ-ਮ-ਐ-ਲ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰ-ਦ-ਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਡ਼ਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਚੈ-ਕ-ਅੱ-ਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ

ਉੱਪਰ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀਵੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰ-ਦ-ਗੀ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.