ਇਕ ਵੀ ਚੂਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਚੂਹੇ ਦਾ ਸਫਾਯਾ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਉਪਾਯ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭ-ਜਾ-ਉ-ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਆ-ਸਾ-ਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁ-ੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਏਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾ-ਮਾ-ਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱ-ਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ

ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰ-ਦੀ-ਆਂ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈ-ਰਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ-ਸਾ-ਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਫਤਿਹ ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੂਹਾ ਮ-ਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗੰ-ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗੰ-ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਨੁਸਖਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੱ-ਟ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੂ-ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ ਦੀ ਸ-ਮੈੱ-ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗੰ-ਦੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰ-ਘ-ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚੂ-ਹੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱ-ਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲ ਰੱ-ਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮ-ਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁ-ਲ-ਸ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੌਂ-ਅ ਵਿੱਚ ਵਲ੍ਹੇਟ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੁ-ਗੰ-ਧ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਚੂ-ਹੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ

ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾ-ਪ-ਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਪਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੂ-ਹਾ ਦੇ ਕਾਰ ਨਾ ਪਾਉਣੋਂ ਕਿਹਡ਼ੀਆਂ ਕਿਹਡ਼ੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ ਉ-ਲ-ਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.