ਜਿਥੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਹ ਪੌਦਾ ਓਸੇ ਸਮੇ ਘਰ ਲੈ ਆਓ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਰਤਨਜੋਤ ਪੌਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜ-ਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਲਗਦੇ ਹਨ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼-ਮੀ-ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਇਹ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫੋ-ਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੌ-ੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਫ-ਲ ਪਾਏ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਥੇ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱ-ਢ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਓ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ ਮੁ-ਹਾ-ਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਰੋ-ਜ਼ਾ-ਨਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀਆਂ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਣ ਲਈ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੈ-ਸ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁ-ਰੂ-ਆ-ਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੌਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਦੇ ਰ-ਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *