ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਰਾਬ

ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਜੋ ਟਾਇਮ ਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟਾਇਮ ਤੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੀ-ਰ-ਅ-ਸ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਇਹ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਂਵਲਾ ਪਾਊਡਰ ਜੀਰਾ ਪਾਉਡਰ ਤੇ ਇਲਾਚੀ ਦਾ ਪਾਉਡਰ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਆਂਵਲਾ ਪਾਊਡਰ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ

ਅੱਧਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਚੱਮਚ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ,ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਲਿਵਰ ਦੀ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾ-ਰ-ਗ-ਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹ ਲੀਵਰ ਵਿਚ ਜਮਾ ਹੋਏ

ਫੈਟ ਨੂੰ ਘੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੀਵਰ ਫੰ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਤੇ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸੋਜ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇ-ਜੋ-ੜ ਨੁ-ਸ-ਖਾ ਹੈ,10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾ-ਵ-ਧਾ-ਨੀ-ਆਂ ਵੀ ਰੱਖਣੀਆ ਪੈਣ ਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ

ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ,ਸਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਜਿਆਦਾ ਖਾਓ ਤੇ ਘਿਓ ਤੇ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲ਼ੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.