ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਓ ਇੰਨੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਹਲਦੀ ਪਿ-ਓ-ਰ ਹਲਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਿ-ਸ਼ੌ-ਰੀ ਬਦਾਮ ਇਕੱਤੀ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਦਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ

ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਗ ਦੱਬੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗਾ-ਇ-ਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਹਲਦੀ ਅਤੇ

ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਜਾਂ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਸੋ-ਜ਼ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਬਦਾਮ ਜਿਸਮ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ-ਦਾ-ਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੱ-ਕ-ਰ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਆਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨੁਸਖਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰ-ਹ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਾਂ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.