ਪਾਰਲਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੋਗੇ 1 ਵਾਰ ਇਹ Facial ਕਰ ਲਓ ਇੰਨਾ ਗਲੋਂ ਆਵੇਗਾ ਦੀ

ਫਰੂਟ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫ਼ਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੇਲਾ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਮਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਪੀਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਪੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਛਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦਾਗ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐਲੋਵੀਰਾ ਜੈੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਬਦਾਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ 10 ਤੋ 15 ਬੂੰਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਐਲੋਵੀਰਾ ਜੈੱਲ ਸਾਡੀ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਈ ਦਾ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਵੀ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਈ ਦਾ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗਾ ਤੇ ਗ-ਲੈ-ਸ-ਰੀ-ਨ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜ-ਵਾ-ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਛਾ-ਇ-ਆ ਝੁ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਦਾਗ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਚ-ਮ-ਕ-ਦਾ-ਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ, ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਪੇਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮ-ਸਾ-ਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੇਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ-ਰ-ਕੂ-ਲੇ-ਸ਼-ਨ ਮੌਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ

ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮ-ਸਾ-ਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਅਖਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਝੂ-ਰ-ੜੀ-ਆਂ ਜਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱ-ਸਿ-ਆਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਮਸਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਸਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿ-ਜ-ਲ-ਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੇਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮ-ਸਾ-ਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ-ਸਾ-ਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇ-ਸ-ਵਾ-ਸ਼ ਦਾ ਪ੍-ਰ-ਯੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌ-ਲੀ-ਏ ਨਾਲ ਪੂੰ-ਝ-ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਐਲੋਵੀਰਾ ਜੈੱਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *