10 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਲਕਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲਕਵਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਲਕਵੇ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਕਵਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਏਨੀ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ

ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਨੁਸਾਰ ਲਕਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱ-ਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਚ ਤਣਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ ਲ-ਕ-ਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲ-ਕ-ਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਜ਼ਿਆਦਾ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਸਬਜੀ ਨਾਮ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਸਬਜੀ ਅਰਹਰ ਜੋ ਮਾ-ਸਾ-ਹਾ-ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਨਹੀ ਖਾਣਾ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਤੇ ਨਮਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਡੱ-ਬਾ-ਬੰ-ਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇ ਕੋ-ਲ-ਡ ਡ-ਰਿੰ-ਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਲ-ਕ-ਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਰੰਤ ਗਰਮ ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਇਹ ਦ-ਵਾ-ਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ ਇੱਕ ਅੰ-ਗ-ਬੀ-ਰ ਰਸ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਕ side ਦੇ ਲ-ਕ-ਵੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਲੱਛਮੀ ਵਿਲਾਸਾ ਰਸ ਇਹ ਇਕ-ਇਕ ਗੋ-ਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲ-ਕ-ਵੇ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲ-ਕ-ਵੇ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਤੇ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ

ਲ-ਕ-ਵੇ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਪਿਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਢਾਈ ਸੋ ਐਮ ਐਲ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਕਵੇ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਤੇ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲ-ਕ-ਵੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਕਵੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *