ਘੱਟ ਹੋਏ ਬੀ ਪੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦਾ ਘੱਟਣਾ ਸੁ-ਸ-ਤੀ ਆ-ਲ-ਸ-ਪ-ਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ, ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾ-ਨ-ਸਿ-ਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੁਸਤੀ ਆਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆ-ਲ-ਸ-ਪ-ਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,

ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜ-ਕ-ੜਿ-ਆ ਜ-ਕ-ੜਿ-ਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ,ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਦਿ-ਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਆ ਈ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਥੋ-ੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਅੰ-ਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ-ਰਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬ-ਲੱ-ਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਹੌਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,

ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋ ਇ-ਲਾ-ਜ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿੰ-ਬੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁ-ੜ ਦਾ ਸ਼-ਰ-ਬ-ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁ-ੜ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਸ਼-ਰ-ਬ-ਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਧ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਰੋ-ਗ-ਨ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ

ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮਾ ਦਾ ਤੇਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਸੁੱਧ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ-ਰ-ਮੀ-ਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ,ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ

ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ-ਰ-ਦੀ-ਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼-ਬ-ਰ-ਦ-ਸ-ਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਆਏ ਹਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿਚ ਕੁਟੀ ਹੋਈ ਚੂਰੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੂਰੀ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਖੰ-ਡ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱ-ਪ-ਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁ-ਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿ-ਰਿ-ਆ-ਵਾਂ ਐ-ਕ-ਸ-ਰ-ਸਾ-ਈ-ਜ਼ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆ-ਲ-ਸ-ਪ-ਣ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.