ਮੌਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬੰ-ਦ ਕਰੋ।ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਤੀਖਾ ਭੋਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਖਾਓ।ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਚ ਤ-ਜਾ-ਬ ਧੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਤ-ਜਾ-ਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਇਹ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀ ਖਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੰ-ਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਟਾਇਮ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਗੇੜੇ ਕਢ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਕੇ ਵਾਲੀ ਬਵਾਸੀਰ

ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀ ਬੈਠਣਾ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਫਲੋਅ ਨੀਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੋਕੇ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਟਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ,ਸਲਾਦ,ਖਿਚੜੀ ਇਦਾ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੈ ਦਾਲਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਕੀ ਸਬਜ਼ੀ ਘੱਟ ਖਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ

ਕਬਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਣ ਵੇਲੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਕ ਚਮਚ ਤਿਲਖਵਾ ਚੂਰਣ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਵੀ ਸਾਫ ਰਹੇ ਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ।ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਦੀ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਜੂਸ ਕਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10-11 ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਲਮੀ ਸੋਡਾ,ਮੁਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਸੋਂਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਕਲਮੀ ਸੋਡਾ ਲੈਣਾ ਹੈ 100ਗ੍ਰਾਮ ਰਸੋਂਡ ਲੈਣੀ ਹੈ

ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਡਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰੂਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੂਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਨੀਆ ਜਾਵੇ। ਗੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹੈ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦਾ ਸਾਇਜ 5mm ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣੀਆ ਹੈ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਨੇ ਮੋਕੇਆ ਵਾਲੀ ਬਵਾਸੀਰ ਹੈ ਤੇ ਮੋਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਗਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਜਾਅਦਾ ਟਾਇਮ ਖਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਦੋ ਹਫਤੇਆਂ ਵਿਚ ਮੋੜਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Comment