ਸੰਗਰਿਹਣੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਬਾਰ ਬਾਰ ਦਸਤ ਆਓੁਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸੰਗਰਹੈਣੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਕਈ ਲੋਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਲੈਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲਓਗੇ ਜੋ ਕੇ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਸਤ ਲੱਗਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਨੇ ਪੀਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ

ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੱਲਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦ ,ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਸੁੱ-ਕੇ ਪੱਤੇ ਲੈਣੇ ਹਨ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰ-ਗ-ਰ-ਹਿ-ਨੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦ-ਸ-ਤ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਪਤਲੇ ਦ-ਸ-ਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਸਤ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਚੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟਿ-ਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ,ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਇਹ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੋ ਗੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫ਼ਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ ਸੈਰ ਜਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਪਸੀਨਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿ-ਸ਼ੈ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.