ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਚੋ-ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਤੇ ਸਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਦਿਨ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਅਪਣਾਓ।ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਰੀ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ। ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱ-ਟ-ਣ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐ-ਲੋ-ਵੇ-ਰਾ ਜੈੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਅ-ਰੰ-ਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾ-ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜ-ੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦਾ

ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚਮਕ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾ-ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿੰ-ਨੀ-ਆਂ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.