ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਤੇ ਰੰਗ ਗੋਰੇ ਲਈ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਗੋਰੇ ਰੰ-ਗ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਗੋ-ਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਦੀਆਂ ਕ-ਰੀ-ਮਾਂ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ

ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਉਹ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਤੇ ਕਰੀਆ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੰ-ਗ ਗੋਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ-ਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਸੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇ-ਸ-ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੂ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਓਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰਗੜ-ਰਗੜ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,

ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਿਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕੌਲੀ ਦਹੀਂ ਦੀ ਖਾਓ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿਚ ਡੇਢ ਚਮਚ ਸ਼ੱ-ਕ-ਰ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ੱ-ਕ-ਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲੀ ਸ਼ੱਕਰ ਬਜਾਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿ-ਆ-ਜ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੁੰ-ਦ-ਰ ਬਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ,

ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਰਕ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਵੇਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.