7 ਦਿਨਾਂ ਚ’ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੁ-ਸ-ਖਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਪਰਪੁਰਾ ਭਾ-ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਪਿੰਪਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਜੇਕਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਚ ਰੇਬਰ ਕੋਰਾਪਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਪਰ

ਨਵੀਂ ਰੌਣਕ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈ-ਮੀ-ਕ-ਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਕਅੱਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਜੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ

ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਵਧੀ ਸਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਵਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਇਸ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਚਾਵਲ

ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚਾਰ ਚਮਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੌਲ ਪੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਰ ਚਮਚ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਚਮਚ

ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਾਮ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦਲਾਲ

ਮੈਡਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਗੋਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਨੁਸਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਫਰ ਕੱਚੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ

ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਨ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਉੱਪਰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪਸਾਰਾਂ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਪਿੰ-ਪ-ਲ-ਸ ਦਾਣੇ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੋਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *