Breaking News
Home / Entertainment / ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੈਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੈਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਆਪਾਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗ਼-ਲ-ਤ ਮੈ-ਡੀ-ਸ-ਨ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਹਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲਈ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਅਤੇ

ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇ-ਫੈ-ਕ-ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ,ਆਪਾਂ ਮੈ-ਡੀ-ਸਿ-ਨ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਵਾ-ਈ-ਫ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਟਾਇਮ ਤੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾ-ਈ-ਡ ਇ-ਫੈ-ਕ-ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੈਮ ਲਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦਾ ਅ-ਸ-ਰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਬਨਾਮ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵਾ-ਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐ-ਸੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰਹ ਖ਼ੁਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਨੂੰ ਛੱ-ਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਆਦਿ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾ-ਨੀ-ਕਾ-ਰ-ਕ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: