32 ਵਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,32 ਵਾਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ-ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁ-ਕ-ਰਾ-ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗ-ਲ-ਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਆਪ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬ-ਣ-ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ-ੜ੍ਹ-ਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ-ੜ੍ਹ-ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿ-ਮ-ਰ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖ ਕ-ਲੇ-ਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬੀ-ਆ-ਰੀ-ਆਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਬ੍ਰ-ਹ-ਮ ਕਵਚ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇ-ਸੀ ਇ-ਸ਼-ਨਾ-ਨ

ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ-ਗ ਪ੍ਰ-ਸ਼ਾ-ਦ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 32 ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 32 ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁ-ਹਾ-ਡੀ ਜੀਵਣ ਦੇਵੇ ਚ-ਮ-ਤ-ਕਾ-ਰੀ ਬ-ਦ-ਲਾ-ਵ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ-ੜ੍ਹ-ਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਹੋਵੇ ਕਈਆਂ ਦੇ

ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਇਸ ਬੱਸ ਇਹੀ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱ-ਤ-ਨੇ-ਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕ-ਵ-ਚ ਪਾਠ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋ-ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.