1 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਵਾਸੀਰ

ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ ਤੇ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਗੀ ,ਸਮੋਸਾ,ਚੌਮੀਨਸ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਦਾ ਸਾਡੀ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ,ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਹੈ।ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ਦੇ ਲਈ

ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੰਬੂ ਲਵਾਂਗੇ। ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਐਂ-ਟੀ-ਬਾ-ਇ–ਓ-ਟਿ-ਕ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ,ਮੈਟਾਬੌਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾ-ਚ-ਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੰਦੇ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਨੂੰ ਮਾ-ਰ ਕੇ, ਪੇਟ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ-ਫਾ-ਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲੋਵੀਰਾ ਜੈੱਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ,ਐਲੋਵੀਰਾ ਜੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਐਂ-ਟੀ-ਔ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ,ਇ-ਨ-ਫਾ-ਮੈ-ਨ-ਟ-ਰੀ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਦੇ ਮੱ-ਸਿ-ਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰ-ਗ-ਲ ਇ-ਨ-ਫੈ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐ-ਲੂ-ਵੀ-ਰਾ ਜੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਹਫਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰ-ਯੋ-ਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦੀ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਜੜੋਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.