ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ

ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇ-ਲਾ-ਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌ-ਤ ਦਾ ਖ-ਤ-ਰਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈ-ਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗ-ਲ-ਤ ਆਦਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਖ਼-ਤ-ਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ-3 ਦੀ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਾਲ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਾਲਗਾਂ

ਵਿੱਚ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਖ਼-ਤ-ਰੇ ਨੂੰ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਫ-ਰੰ-ਟੀ-ਅ-ਰ-ਜ਼ ਇਨ ਏਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਸ਼ਿ-ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖੋ-ਜ-ਕ-ਰ-ਤਾ-ਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਇਹ ਤਿੰਨ ਉਪਾਅ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀ ਰੋ-ਕ-ਥਾ-ਮ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਓਮੇਗਾ -3 ਆਮ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਇਮਿਊਨ ਫੰ-ਕ-ਸ਼-ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋ-ਜ-ਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਸ਼ੌਫ-ਫੇਰਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 70 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਜੋ-ਖ-ਮ ‘ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ 3 ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ -3 ਦੀ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ

ਘਰੇਲੂ ਕਸਰਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਪ੍ਰ-ਭਾ-ਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਸ-ਵਿ-ਟ-ਜ਼-ਰ-ਲੈਂ-ਡ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ 2,157 ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਇਲਾਜਾਂ (ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ3, ਓਮੇਗਾ-3, ਅਤੇ ਕਸਰਤ) ਦੇ ਹ-ਮ-ਲਾ-ਵ-ਰ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਜੋ-ਖ-ਮ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਸਨ।ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਇ-ਲਾ-ਜ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ

ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਖੋ-ਜ-ਕ-ਰ-ਤਾ-ਵਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਊਰਿਖ ਦੇ ਡਾ: ਹੇਇਕ ਬਿਸ਼ੌਫ-ਫੇਰਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋ-ਕ-ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿ-ਗ-ਰ-ਟ-ਨੋ-ਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.