ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਖਤਮ-ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਹੋਵੇ-ਚੱਕਦੋ ਫੱਟੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦੂ-ਰ,ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ,ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਸਾ-ਹ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪੀਓ ਆਜਕਲ ਗਰਮੀ ਦ ਦੇਵੇ ਚਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੱਤੂ ਦਾ ਸ਼-ਰ-ਬ-ਤ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਭਾਵ ਕੇ ਸੱਤੂ ਦਾ ਸ਼-ਰ-ਬ-ਤ ਪਨਸਾਰੀ ਦੀ ਦਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤੂ ਪਾਊਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਭੁੰ-ਨਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੀਰਾ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ

ਨਿੰਬੂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਹੁਣ ਇਕ ਬਰਤਨ ਵਿਚ 4 ਚਮਚ ਇਸ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਭੁੰ-ਨਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੀਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹੈ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱ-ਟਿ-ਆ ਹੋਇਆ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਏਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਖ਼ੈਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੁਆਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਲਓ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਢੇਢ ਗਲਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱ-ਕ-ਰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੜ ਪੀਸ ਕੇ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਗ-ਰ-ਮੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ-ਰ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਕਾ-ਬ-ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ

ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੁਕਤ ਇਸ ਵਿਚ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੈ-ਡ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਠੰਡਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਾ-ਜ਼-ਗੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.