1ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਜੇ ਕੰਮ ਨ ਕਰੇ ਮਹਾ ਰਾਜਿਆ ਵਾਲਾਂ ਸਾਹੀ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਤਾਬ ਸੀ-ਗ-ਰ ਪ-ਤ-ਨ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਨ

ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਨਾ ਭ-ਸ-ਮ 4gram ,ਹੀਰਾ ਭ-ਸ-ਮ 4gram ਸੋਧ ਕਸਤੂਰੀ 20 ਗਰਾਮ ,ਕੇਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਹ ਗਰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ,ਮੋਤੀ ਭਸਮ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰੇਗਮਾਹੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ,ਚੁੰਦ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਬਰਕ ਭ-ਸ-ਮ 20 ਗਰਾਮ ਚਾਂਦੀ ਭ-ਸ-ਮ 4gram ਵੰਗ ਭਸਮ 20 ਗ੍ਰਾਮ

ਜਵਤਰੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਕਰਕਰਾ ਇਰਾਨੀ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਸਾਲਮਪੰਜਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਤਾਵਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮੂਸਲੀ ਸਫੇਦ ਪ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ 50 ਗਰਾਮ ਕੁਸ਼ਤਾ ਕਲੀ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਰਸੌਂਤ ਭ-ਸ-ਮ 10ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਾ ਵਿਸ਼ਟੀ ਦਸ ਗਰਾਮ ਨਾਗ ਭਸਮ 20 ਗਰਾਮ ਸਿਰੰਗ ਭਸਮ 20 ਗਰਾਮ ਬਸੰਤ ਕੁਸਮਾਰਕ ਰਸ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਸਿਧ ਮਕਰ ਤਵਜ ਭਸਮ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟੇ ਕੌਂਚ ਬੀਜ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮੁਸਲੀ ਸਿੰਬਲ 50 ਗਰਾਮ ਲੋਹਾ ਭਸਮ 10ਗ੍ਰਾਮ ਤਾਂਬਾ ਭਸਮ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਰਭੰਗ ਭਸਮ 10ਗ੍ਰਾਮ ਸੁੱਧ ਕੁਚਲਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੌਂਗ

ਪੰਜਾਹ ਗ੍ਰਾਮ ਜੈਫਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੀਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿੰਨਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਪਰੋਂ 50 ਗਰਾਮ ਮਲਾਈ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਏਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰੇਕ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀਰੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸੌ ਪਰਸੈਂਟ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ,ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.