ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗੰਨੇ ਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਸ ਪੀਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਾ-ਈ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਆਇਰਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੋਰਸ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਿਟਾਮਨ ਬੀ1 b2

ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ 6 ਮਿ-ਨ-ਰ-ਲ ਤੱ-ਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁ-ਖ਼ਾ-ਰ ਵਾ-ਇ-ਰ-ਲ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕ-ਲੋ-ਰੋ-ਫਿ-ਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼

ਗੰਨਾਂ ਚੂ-ਪ-ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਦ-ਰ-ਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਨਾਲ ਸ-ਬੰ-ਧ-ਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਂ ਤੇ-ਜਾ-ਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਐ-ਸ-ਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਪੀਲੀਆ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮ-ਦ-ਦ-ਗਾ-ਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ-ਬ-ਰਾ-ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉ-ਲ-ਟੀ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨਾ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੰਨਾਂ ਚੂਪਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਰ ਪੱ-ਖ ਤੋਂ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.