ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੀਵਰ /ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀ ਖ਼ਤਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੀਵਰ ਵਿਚ ਗ-ਰ-ਮੀ ਹੋਣੇ ਗੁਰਦੇ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਨੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਹੋਣੀ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱ-ਖ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਨੂੰ

ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਨੂੰ ਹ-ਜ਼-ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਗੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਾਰ ਦਾ ਤ-ਲੀ-ਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼-ਰਾ-ਬ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਨ-ਸ਼ੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰ-ਗ-ਰੇ-ਜ਼ੀ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਗ੍ਰਾਮ ਪਪੀਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਉਸ ਬਰੀਕ-ਬਰੀਕ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਮਿਕਸੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਇਸ ਵਿਚ 1 ਨਿੰਬੂ ਨਿ-ਚੋ-ੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਵੇਰੇ ਖਾ-ਲੀ ਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਤੁਸੀਂ ਲ-ਗਾ-ਤ-ਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਗ-ਰ-ਮੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀ-ਵ-ਰ ਗੁ-ਰ-ਦੇ ਕਿ-ਡ-ਨੀ

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗ-ਰ-ਮੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅ-ਨੁ-ਸਾ-ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.