ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜੀ-ਜੂਸ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਰਫ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡਾਇਰੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਬਿਮਾਰ

ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਜੂ-ਸ, ਸ਼ਿਕੰਜੀਆਂ ਪੀਣ ਦਾ ਰਿ-ਵਾ-ਜ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਜੋ ਬਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹ-ਸ-ਪ-ਤਾ-ਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਬਰਫ਼ ਦੀ ਕਿਸਮ-:ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਠੋਸ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੱਚੀ ਬਰਫ਼। ਠੋਸ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੋਸ ਬਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ-ਰ-ਦ-ਰ-ਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੰ-ਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਕਿ-ਊ-ਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼-ਤ-ਰ-ਨਾ-ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੱਚੀ ਬਰਫ਼ ਫੈ-ਕ-ਟ-ਰੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ-:ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੱਚੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਕਾ-ਰ-ਬ-ਨ ਡਾ-ਈ-ਆ-ਕ-ਸਾ-ਈ-ਡ, ਆ-ਕ-ਸੀ-ਜ-ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੈ-ਸਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੀ ਬਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਫੈ-ਕ-ਟ-ਰੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਿ-ਲੀ-ਵ-ਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਚੀ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈ-ਕ-ਟ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਸ਼ਿ-ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੱਚੀ ਬਰਫ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜੂਸ, ਸ਼ਿਕੰਜੀ ਜਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰ-ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਕੱਚੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ-:ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੀਆਂ ਬਰਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ,ਜੋ ਖੁੱ-ਲ੍ਹੀ-ਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਜਾਂ ਸ਼ਿ-ਕੰ-ਜੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੱਚੀ ਬਰਫ਼ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈ-ਪੇ-ਟਾ-ਈ-ਟ-ਸ ਏ, ਈ, ਟਾ-ਈ-ਫਾ-ਈ-ਡ ਦੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਚੀ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਲੀ-ਫਾ-ਰ-ਮ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਚੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾ-ਇ-ਰੀ-ਆ,ਪੀ-ਲੀ-ਆ,ਟਾ-ਈ-ਫਾ-ਈ-ਡ, ਗੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਐਂ-ਟ-ਰਾ-ਇ-ਟਿ-ਸ ਅਤੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦਾ ਖ਼-ਤ-ਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰ ਕੱਚੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ-:ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜੂਸ ਪੀਣ ਦਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਜੂਸ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਠੰਡਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਫ ਦੇ ਜੂਸ ਬਣਾ ਲਓ ਅਤੇ ਘਰ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫ-ਰਿੱ-ਜ ਤੋਂ ਠੋਸ ਬਰਫ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੱਚੀ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.