ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾ ਲਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾ ਲਵੋ ਸੌ ਸਾਲ ਤਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਰਹੇਗਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਰੋਟ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹ ਅਖਰੋਟ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਅਖਰੋਟ ਦੀ

ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨੰ ਦੋ ਤੇ ਹੈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਿਟਰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੁਨੱਕਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦੱਸ

ਦਾਣੇ ਮੁਨੱਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ

ਇਹ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਾਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬਦਾਮ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਬਦਾਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਿਓਂ ਕੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਛੱਤੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਾਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਜਾਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ,ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *