ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਓਥੇ ਚਬਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੋ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੱਖਾਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੂਟਾ ਕਿਤੇ ਨ-ਜ਼-ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰਹਿਣ ਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਟਾਹਲੀ ਦਰਖਤ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ-ਲ-ਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਐਮਐਲ ਵੀਹ ਐਮ ਐਲ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀ ਜ-ਲ-ਨ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁ-ਪ-ਨ-ਦੋ-ਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਰਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਐਮ ਐਲ ਏ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਦੀ

ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਫੈਦ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਮੌਸਮ ਫੋੜੇ ਫਿਣਸੀ ਜ਼ਖ਼ਮ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼-ਖ਼-ਮ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਬੂੰਦਾਂ ਰਾਤ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਦੋ ਬੂੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 15 ਐਮਐਲ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿ-ਸ਼ਾ-ਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ-ਲ-ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ

20 ਤੋਂ 25 ਐਮੈਲ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਸ-ੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਦੀ ਮਿਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਥੌੜਾ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ-ੜੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਖੁਜਲੀ ਜ-ਲ-ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.