ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ’ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਪੋ-ਟਾ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਤੋਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀ-ਮੋ-ਗ-ਲੋ-ਬਿ-ਨ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਅ-ਨੀ-ਮੀ-ਆ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਇਸ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਮ-ਹਿ-ਸੂ-ਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਸਰਦੀ-ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲ ਕਿ-ਡ-ਨੀ ਲਿਵਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸਲ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਮੁੱਠ ਛੋਲੀਆਂ ਦਾ

ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵਧਣ ਘਟਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ

ਵਾਲ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਾਲੇ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬਦਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉ-ਬਾ-ਲ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਛੋਲੀਆ ਦਾ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ

Leave a Comment