ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋ ਨਹੀ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਦ-ਰ-ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਓ,ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਟ ਦ-ਰ-ਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਦ-ਰ-ਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੇ

ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਗਾ ਤੇ ਸੋ-ਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੇਟ ਦ-ਰ-ਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਸਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਫ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ

ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧ ਪੱ-ਕਿ-ਆ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਾਜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰ-ਦਾ-ਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫੇਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.