3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ-ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਕੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਜੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ-ਟ ਕ-ਟ ਆਓਂਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ ਟੁੱ-ਟੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋੜਾਂ ਦ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰਾ ਸੋਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਭੁੰ-ਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁ-ੜ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਲੈ

ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਉ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਚਿੱਟੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ-ਵੇ-ਰ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਗਏ

ਤੁਸੀ ਚਿੱਟੇ ਤਿਲ ਨਾਲ ਗੁੜ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸੁ-ਰੱ-ਖਿ-ਆ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗੀਆ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਵੁੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋ-ਟੀ-ਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ,ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਲਯੀ ਸਹੀ ਹੈ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਡੋ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟ ਵ ਸਹੀ ਰਹਿਦਾ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਰਹਦੀ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.