ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਪੈਂਤੀ ਤੋਂ ਚਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥ ਨਾ ਖਾਓ ਤੇ ਆ ਸਬਜੀ ਨਾ ਖਾਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਰੋ-ਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੱ-ਕ-ਰ ਆਉਣਾ,ਹਾ-ਰ-ਟ ਅ-ਟੈ-ਕ ਆਉਣਾ,ਪਾਸਾ ਮਾ-ਰਿ-ਆ ਜਾਣਾ,ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌ-ਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ

ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ,ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਦਾਮ ਛੁਹਾਰੇ ਮੁਨੱਕਾ ਜਾ ਠੂਠੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਦਿ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਆਪਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਗਰਮੀ

ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖ-ਰਾ-ਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਗਰਮ ਮ-ਸਾ-ਲਿ-ਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਗਰਮ ਸਬਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਹੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾ-ਤ-ਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ,ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੂੰਦ ਕਤੀਰਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਠੰਢੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਤੇ ਚੁਸਤ ਰਹੇਗਾ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦਿਓ

ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੰਢੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਠੰਢੀ ਲੱਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੋ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.