Breaking News
Home / Entertainment / ਤੂਫਾਨੀ ਨੁਸਕਾ ਲਵਾ ਦੂ 10 ਔਰਤਾ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨਾ ਨੂੰ ਹੱਥ

ਤੂਫਾਨੀ ਨੁਸਕਾ ਲਵਾ ਦੂ 10 ਔਰਤਾ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨਾ ਨੂੰ ਹੱਥ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਤੂਫਾਨੀ ਨੁਕਤਾ ਲਵਾ ਦੂੰ 10 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੂ-ਫ਼ਾ-ਨੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੰ-ਦ-ਰੂ-ਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸਫ਼ੇਦ ਮੂਸਲੀ,ਸਤਾਵਰ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਸਾਲਮ ਪੰਜਾ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ । ਤਾਲਮਖਾਣਾ, ਤਾਲਮਿਸਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ,ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਤਰਵੰਗ ਭ-ਸ-ਮ, ਵੰਗ ਭ-ਸ-ਮ, ਮੋਤੀ ਪਿਸਤੀ, ਪਰਵਾਲ ਪਿਸਟੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾ ਨੂ ਸਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਛਾਣ ਕਰ ਗਏ ਸਨ 150 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਕਲੇਟ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ,ਹੋਇਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪਿੰਡ ਮਾਡਲ ਬੋਪਾਰਾਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ 7009473168 ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਆਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: