ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਓ

ਸਰੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੇ ਵਹਾਕ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਹਮਲੇ ਜੇ-ਲ-ਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਾਂਨੀ ਸਾਡੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਦੀ ਰੋ-ਕ-ਥਾ-ਮ ਸਮਰੱਥਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਆਈਏ ਚੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ :ਜਲ-:ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੁਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਤੱਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋ-ਕ-ਥਾ-ਮ- ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤਾ-ਪ-ਮਾ-ਨ ‘ਤੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁ-ਰੰ-ਕੁ-ਨਾ। ਫਰਿਜ਼ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੇ ਬਚੇਂ।

ਰਸਦਾਰ ਫਲ-:ਸੰਤਰਾ,ਮੌਸਮੀ ਆਦਿ ਰਸਦਾਰ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਲਵਣ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸੀ। ਰੋ-ਧ-ਕ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫਲ ਖਾਓ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਨਕਾ ਰਸ ਕੱਢੋ। ਹਾ,ਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਰ ਜਾਂ ਨਮਕ ਨਮਕ ਮਿਲੇਂ।ਅੰ-ਕੁ-ਰਿ-ਤ ਅਨਾਜ-ਅੰਕਰਨਾਜ तथा भी हुआ दालों का मात्रा मात्रा में परिवर्तन करें। ਅਨਾਜ ਕੋਸ਼ੁਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਮੌਜੂਦ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਸ-ਵਾ-ਦਿ-ਸ਼-ਟ ਸਨ।

ਅੰਕੁਰਿਤ ਅਨਾਜ-:ਅੰ-ਕ-ਰ-ਨਾ-ਜ तथा भी हुआ दालों का मात्रा मात्रा में परिवर्तन करें। ਅਨਾਜ ਕੋਸ਼ੁਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਮੌਜੂਦ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ-ਚਾ-ਉ-ਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ, ਪੌ-ਸ਼-ਟਿ-ਕ ਅਤੇ ਸ-ਵਾ-ਦਿ-ਸ਼-ਟ ਸਨ।ਸਲਾਦ-:ਭੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਭੋਜਨ ਦਾ ਪੰਜਾ ਪੂ-ਰ-ਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਲਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕ-ਕ-ੜੀ,ਟਮਾਟਰ,ਮੂਲੀ,ਗਾਜਰ,ਪਤਾਗੋਭੀ, ਪਿਆਜ਼, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨਮਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ

ਚੋਕਰ ਸਮੇਤ ਅਨਾਜ਼-:ਗੇਹੂਂ, बाजरा, ਮੱਕਾ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਕਾ-ਜ-ਵਾ-ਰ ਚੋਕਰ ਸਮੇਤ।ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਤੁਲਸੀ-:ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਧਾ-ਰ-ਮਿ-ਕ ਮਹੱਤਵ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮਗਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਂ-ਟੀ-ਬਾ-ਯੋ-ਟਿ-ਕ,ਦਰਦ ਨਿ-ਵਾ-ਰ-ਕ ਅਤੇ ਰੋ-ਗ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਰੋ-ਧ-ਕ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ। ਰੋਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ 3-5 ਪੱਤਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰ-ਦ-ਰ-ਸ਼-ਨ ਕਰੋ।ਹੰਸਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ-:ਹੰ-ਸ-ਨੇ ਤੋਂ ਖੂ-ਨ ਸੰਚਾਰ ਸੁਚਾਰੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆ-ਕ-ਸੀ-ਜ-ਨ ਗ੍ਰ-ਹਿ-ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤ-ਣਾ-ਅ ਮੁਕਤ ਹੋਕਰ ਹੱਸਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਦੀ ਰੋ-ਕ-ਥਾ-ਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ-ਲਾ-ਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.