ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ-ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸੌ ਪ-ਰ-ਸੈਂ-ਟ ਇਲਾਜ ਇੰ-ਸੂ-ਲੀ-ਨ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇ-ਲਾ-ਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ,ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਇ-ਨ-ਸੂ-ਲਿ-ਨ ਦਾ ਹਾ-ਰ-ਮੋ-ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀ, ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ੂਗਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰ-ਸੋ-ਲੀ-ਨ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁ-ਲੂ-ਕੋ-ਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁ-ਲੂ-ਕੋ-ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਹਰ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ,ਉਸ ਇਕ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇ-ਨ-ਸੂ-ਲਿ-ਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਬਾ-ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸ-ਈ-ਓ ਲਗ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਤੇ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਓ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪਸੀਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ

ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੱ-ਤ ਸ਼ਾ-ਮ-ਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾ-ੜੇ ਤੱ-ਤ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰ-ਤੁ-ਲਿ-ਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.