ਰੋਜ ਜੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਬਜ ਏਨੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾ ਤੁਸੀ ਇਕ ਵਾਰ ਇਨਾ 7 ਦਾਣਿਆ ਨੂੰ ਚੂਸ ਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਟ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਇਹ ਕਾਵਿ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਗ-ਲ-ਤ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਗਰ ਨਿ-ਊ-ਡ-ਲ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਜ-ਲੇ-ਬੀ-ਆਂ ਠੰਢਾ ਤੱਤਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ

ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਦਹੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਸੁੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਬੁ-ਖਾ-ਰਿ-ਆਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਹਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੱਤ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ

ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਚੂਸ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਲੂ ਬੁ-ਖਾ-ਰਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਤ ਆਲੂ ਬੁ-ਖਾ-ਰਿ-ਆਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ

ਉੱਤੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇ-ਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਚੁਸਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਹੋ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.