ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਘੈਟ ਨੁਸਕਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਿੰ-ਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋ-ਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਚਿ-ਪ-ਚਿ-ਪਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ

ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁ-ੜੀ-ਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭ-ਸ-ਮ ਮੋ-ਤੀ ਪਿਸਤੀ 10ਗਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਭੱਖੜਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਕੌਚ ਦੇ ਬੀਜ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਭ-ਸ-ਮ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਰਾਤ ਨੂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱ-ਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਜੋ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕੇ,

ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ,ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕਰੋਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅਰੋਗ ਰਹੇਗੀ |ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.