ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਨੁਕਤੇ ਜਰੂਰ ਅਪਣਾਓ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜੇ ਕਿਸਮਤ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ ਅਪਣਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਬਰਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ।

ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਭ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰ-ਜ਼ਿ-ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉਪਰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਉਹ ਗੱ-ਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਥੋਡੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਮਾ-ੜੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੂੰ ਹਨ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੋ-ਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੁੱ-ਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਵੀ ਜ਼-ਰੂ-ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱ-ਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬ-ਤੀ-ਤ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਆਪਣੀ ਮੇਹਨਤ ਤੇ ਵਿ-ਸ਼-ਵਾ-ਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸੰ-ਗ-ਤ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ-ਲ-ਦੀ ਬਣ ਜਾਉਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮੰ-ਜ਼-ਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾ-ਰੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *