ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਬਲੋਕ ਨਾੜੀਆਂ ਦੱਬੀ ਨਸਾਂ ਦਾ ਸਰਤੀਆ ਇਲਾਜ ਗਰੰਟੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਉ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬਲੌਕ ਨਾ-ੜਾ ਨੂੰ ਖੋ-ਲ-ਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਵੀ ਨਾ-ੜਾ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬ-ਲੌ-ਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਵਿਚ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਜਮ੍ਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਬੰ-ਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ

ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਗੇ ਅਤੇ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵ-ਹਾ-ਅ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਿਕਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜੂਸ ਕੱਡ ਲਊ ਇਸ ਦਾ

ਇਕ ਗਲਾਸ ਸਵੇਰੇ ਪੀਣੀ ਹੈ,ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ-ਰਾ-ਬ-ਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ 1 ਚੱਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਏਸ ਕੱਦੂ ਦੇ ਜੂਸ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ

ਸੋ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਸ਼-ਤ ਨਾ-ੜਾ ਬੰ-ਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੂਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰ-ਦ ਨਾ-ੜਾ ਨੂੰ ਖੋ-ਲ੍ਹਿ-ਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿ ਸਕੇ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published.