ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸੁਣਕੇ ਉਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣਕੇ ਹੈਰਾਨ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਿ-ਆ-ਲ ਦੇ ਵਿਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਇਹ ਬਿਟ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ ਡੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ, ਆਇਰਨ ਕੱਪਰ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਜਿੰਕ,

ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਬਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੌ-ਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰੋ-ਗ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,

ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰ-ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਸਿਹਰਾ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,

ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਟਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ੍ਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮੱਕੀ ਦੇ ਆਟੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.