ਮੋਟੀ ਤੋ ਮੋਟੀ ਕਮਰ-ਪੇਟ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ ਬਣ ਕੇ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗੀ

ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਕਰ ਕਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਆਦਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ-ਵੇ-ਗਾ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਜੂ-ਸ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐ-ਲੋ-ਵੇ-ਰਾ ਦਾ ਜੂਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ

ਤਿੰਨੇ ਜੂਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚੱਮਚ ਤੁਸੀਂ ਆਂ-ਵ-ਲੇ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਜੂਸ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਚਮਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਵੇਰਾ ਦਾ ਰਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਤੁਲਸੀ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ

ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌਡ਼ਾਂ ਮੋ-ਟਾ-ਪਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਪਤਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿ-ਜੀ-ਕ-ਲ ਐ-ਕ-ਟੀ-ਵਿ-ਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮਾ-ੜਾ ਮੋਟਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ

ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਰ ਪ-ਤ-ਲੀ

ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋ-ਟਾ-ਪਾ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਚਰਬੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਹੈ ਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਰੱਖੋ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰ-ਦ ਕਰਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋਵੇਗਾ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.