1 ਚਮਚ ਸਵੇਰੇ 1 ਚਮਚ ਸਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾ ਲੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ-ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰੀਰ ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਰ ਚ ਥਕਾਵਟ, ਹੱਡੀਆਂ ਚ ਟਕ-ਟਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣਾ,ਪੇਟ ਚ ਦਰਦ ਤੇ ਜੋੜਾਂ ਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਟਾਇਮ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਧਿ-ਆ-ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ,

ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਗੰ-ਭੀ-ਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿ-ਆ-ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਹਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕ ਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਫੇਦ ਤਿਲ ਲੈਣੇ ਹਨ ਇਹ ਇੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਮੰਦ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਕ ਚਮਚ 100 ਮਿਲੀ ਗ੍ਰਾਮ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰੇਗਾ

ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਆਇਰਨ,ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਜਿੰਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਐ-ਕ-ਟਿ-ਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐ-ਕ-ਟਿ-ਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਚ ਥਕਾਵਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਕੋਲੀ ਸਫੇਦ ਤਿਲ ਦੀ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਸ-ਟੋ-ਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਤਿਲ ਦੇ ਪੀਸੇ ਹੋਏ ਸਫੇਦ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਗਲਾਸ ਨੌ-ਰ-ਮ-ਲ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਨੰ-ਗਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾ ਨਾ ਹੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਚ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਦਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪੀ-ਘੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਪੀ-ਘੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਪੀਜੇ ਹੋਏ ਬਦਾਮ ਲੈਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਪਰ ਦੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਵੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ

ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫੇਦ ਤਿਲ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਇਕ ਚਮਚ ਤਿਲ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਲੈਣ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਦੋ ਚਮਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *