ਇਮਲੀ ਦਾ ਰਸ ਪੇਟ ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ-

ਜਿਗਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹ-ਜ਼-ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਅੰਗ ਵਿਚ ਦਿ-ਖਾ-ਈ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ-ਦੇ-ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੀਵਰ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਬੀ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਗਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਟੀ ਲਿ-ਵ-ਰ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਮਲੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ-ਲਿਵਰ ਰਹੇਗਾ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ : ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਖੱਟਾਪਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਇ-ਮ-ਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੱਖਣੀ ਪ-ਕ-ਵਾ-ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਮਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਵਾਲੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਅ-ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਮਲੀ ਨੂੰ ਡਿ-ਟੌ-ਕ-ਸਿੰ-ਗ ਤੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਤੋਂ ਪੀ-ੜ-ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਲੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮਲੀ ‘ਚ ਹਲਕੇ ਡਾ-ਇ-ਯੂ-ਰੇ-ਟਿ-ਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚੋਂ ਜ਼-ਹਿ-ਰੀ-ਲੇ ਤੱਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ: ਮੋਟਾਪਾ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਣ ਨਾਲ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾ-ੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਫਾਈਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ : ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਚਣ ‘ਚ ਦਿੱ-ਕ-ਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬ-ਦ-ਹ-ਜ਼-ਮੀ, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਗੈਸ ਇਸ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇ-ਮ-ਲੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਮਲੀ ਦਾ ਰਸ ਬਦਹਜ਼ਮੀ, ਕਬਜ਼, ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਫੁੱਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.