ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ 15 ਦਿਨ ਖਾਲੋ,ਨਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ,ਬਲੌਕੇਜ਼ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਰ,ਇਸ ਨਾਲ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸ ਪੇਸੀਆ ਦੀ ਜਕੜਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਧ ਰਹੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ

ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਥਾਇਰਾਇਡ,ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬੈਡ ਕੈਸਟਰੋਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ,ਗਠੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ,ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

WhatsApp Group (Join Now) Join Now

ਇਹ ਇੰਝ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਸ ਲਓ,ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਪਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ,ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆ ਨਾੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਪੀੜਤ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ,

ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਲਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ,

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ,ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ,ਨਿਊਜ ਚੈਨਲ,ਯੂ-ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *