ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ-ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਭਿਓਂ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓ

ਭਿੱਜੀਆਂ ਅੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਜੂ ਜਾਂ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱ-ਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਅੰਜੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.ਅੰਜੀਰ ਮਲਬੇਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੁੱਕਾ ਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰਮ, ਮਿੱਠੇ ਅੰਜੀਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ-ਚ-ਲੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਸੌ-ਗੀ ਵਾਂਗ ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾ-ਇ-ਦਿ-ਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਕ,ਮੈਂ-ਗ-ਨੀ-ਜ਼,ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ,ਆ-ਇ-ਰ-ਨ (ਜ਼ਿੰਕ, ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਆਇਰਨ) ਵਰਗੇ ਖ-ਣਿ-ਜਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1-2 ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓ।

ਤੁਸੀਂ ਕਾਜੂ, ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਅਖਰੋਟ ਨੂੰ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਅੰਜੀਰ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇਅੰਜੀਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ-:ਅੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਅ-ਧਿ-ਐ-ਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕ-ਲੋ-ਰੋ-ਜੈ-ਨਿ-ਕ ਐਸਿਡ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਿੱ-ਜੀ-ਆਂ ਅੰਜੀਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਟਾਈਪ-2 ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਅੰ-ਜੀ-ਰ ਨੂੰ ਸਲਾਦ, ਸਮੂਦੀ,ਕੌ-ਰ-ਨ-ਫ-ਲੇ-ਕ-ਸ ਜਾਂ ਓ-ਟ-ਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੁੱਕੇ ਫਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅੰਜੀਰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਲਈ ਰਾਮਬਾਣ ਹਨ-:ਅੰਜੀਰ ਵਿੱਚ ਫਾ-ਈ-ਬ-ਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾ-ਹ-ਰ ਕ-ਬ-ਜ਼ ਜਾਂ ਬ-ਵਾ-ਸੀ-ਰ ਵਾਲੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅੰਜੀਰ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀਆਂ ਗ-ਤੀ-ਵਿ-ਧੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰ-ਜੀ-ਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਜੀਰ ਖਾਓ-:ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਡਾਈਟ ‘ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਜੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟ ਚਾਰਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਜੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਜੀਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੰਜੀਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ-:ਅੰਜੀਰ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਐਂ-ਟੀ-ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ‘ਚੋਂ ਫਰੀ ਰੈ-ਡੀ-ਕ-ਲ-ਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਕੋ-ਰੋ-ਨ-ਰੀ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕੁਝ ਅ-ਧਿ-ਐ-ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਜੀਰ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਲਾਲ ਟ੍ਰਾ-ਈ-ਗ-ਲਿ-ਸ-ਰਾ-ਈ-ਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਧ-ੜ-ਕ-ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾ-ਰ-ਡੀ-ਓ-ਵੈ-ਸ-ਕੁ-ਲ-ਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੱਡੀਆਂ ਲਈ ਅੰਜੀਰ ਖਾਓ-:ਅੰਜੀਰ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ​​ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਸੋਇਆ, ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਜੀਰ ਵਰਗੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published.